Key Price Levels (KPL)

Beschrijving

Klanten kunnen vanaf nu aan de slag met de bekende key levels uit de Veilingtheorie. Deze maken het mogelijk om in een oogomslag belangrijke prijsniveau te detecteren. We belichten drie niveau’s in het bijzonder:

- het equilibrium (nummer 4 onderaan)
- de Waarde Zone van de markt (tussen nummers 5 & 6)
- de Initial Balance (tussen 8u. en 9u. op de Future CAC40) tussen nummers 2 & 3

Het beeld hierboven toont de niet gecompresseerde versie (parameter C = 1)en de gecompresseerde versie (parameter C = 0), dewelke de meer gebruikelijke vorm is van dit type prijs representatie. De niet-gecompresseerde versie is getoond om te verduidelijken hoe men aan de gecompresseerde versie komt.

Iedere kolom komt overeen met een tijdsbestek van 30 minuten en de hoogte van een "letter" meet 1 tick.
Iedere letter vormt daarom een zogenaamd OTP (Opportunité Temps Prix), anders gezegd, het toont een opportuniteit om tegen een gegeven prijs te handelen (verticale as) gedurende een bepaalde periode van tijd (horizontale as). Men noemt dit een 2-dimensionale weergave van zowel tijd als prijs.

Om tot de gecompresseerde versie te komen, worden alle OTP waardes horizontaal verschoven van rechts naar links en opeengestapeld om tot een soort Gauss-curve te komen.

De verschillende parameters van de Key Price Levels zijn:

1 - Open: Openingskoers van de future
2 - IB Low: Lage band van de Initial Balance (1st uur trading)
3 - IB High: Hoge band van de Initial Balance (1st uur trading)
4 - Equilibrium: de dichtste opeenstapeling van OTPs
5 - VA Low: Lage band van de Waarde Zone (70% van alle OTPs)
6 - VA High: Hoge band van de Waarde Zone (70% van alle OTPs)
7 - Close: Slotkoers van de Future

A - breedte van een OTP (Opportunité T>emps Prix) = 1 * 30 minutes
B - duur van het profiel van de gequoteerde sessie, van het futurecontract
C - waarde = 0 voor de gecompresseerde en waarde = 1 voor de niet-gecompresseerde
representatie
D - omvang van de Waarde Zone: 70%
E - periode van IB (Initial Balance van  trading): 2 * 30 minutes


Wanneer de vertical schaal verkleind wordt, worden de letters vervangen door kleuren: