Dagen afbakenen

Deze toepassing (day delineation) bakent visueel de verschillende trading dagen af.

Onderstaand voorbeeld toont een 60 minuten grafiek. De grijze en witte zones zijn telkens een dag.