DE DAGVERGELIJKER

Dit tool –Daily Percentage Change tool in het Engels– laat traders toe dagelijkse marktbewegingen te vergelijken en te begrijpen. De tijdseenheid van de hoofdgrafiek moet vanzelfsprekend kleiner zijn dan één dag. 15 Minuten is een populaire keuze maar alle tijdseenheden zijn mogelijk.

De voordelen van de dagvergelijker:

Traders zien de relatieve grootte van de marktbewegingen.
Traders zien de koerssprongen (gaps).
Traders zien hoe de volatiliteit gedurende de dag en over verschillende dagen evolueert.
Traders zien hoe de markt gedurende de dag evolueert.
Traders kunnen volledige dagen of delen van dagen snel met elkaar vergelijken.

Dit voorbeeld toont de dagvergelijker voor de Duitse DAX index. De hoofdgrafiek staat op 30 minuten. De dagen kunnen gemakkelijk vergeleken worden.

Vergelijk de marktbewegingen op de DAX index.

Dit voorbeeld toont acht beursdagen van de S&P 500 CFD die 24u/24 noteert. De hoofdgrafiek staat op 15 minuten.

Evolutie van de S&P 500 beursindex in procent.

Dit voorbeeld toont dezelfde acht dagen voor de S&P 500 maar zo ingesteld dat énkel de effectieve U.S. markturen (15u30 – 22u00) zichtbaar zijn. De trader kan dus kiezen welk delen van de beursdag hij vergelijkt.

De S&P 500 index evolutie in procent.

Dit voorbeeld toont eveneens de S&P 500. De grafiek staat op 15 minuten. Deze trader vergelijkt énkel de eerste twee beursuren (15u30 – 17u30) van elke dag.

Traden gedurende de eerste uren na opening van de S&P 500.

Dit voorbeeld toont de het EUR/USD forex paar. De grafiek staat op 15 minuten. Het EUR/USD forex paar noteert 24u/24.

Procentuele evolutie van het EUR/USD forex paar.

Sommige traders gebruiken deze relatieve grootte grafieken om te traden!