TRADING STRATEGIE: 1-MINUUT BREAKS

Beschrijving

De 1-Minuut Breaks strategie is een strategie die aan een snel tempo redelijk wat signalen geeft. Dit is typisch voor een strategie die zich op een grafiek met tijdseenheid 1 minuut baseert. Alhoewel de signalen gefilterd worden door zowel de Supertrend indicator als de volatiliteit, moet de trader ook zelf een oordeel vellen over welke signalen hij gebruikt en welke signalen hij verwerpt.

Deze strategie is ook een goed startpunt voor traders die een eigen trading strategie met tijdseenheid 1 minuut wensen te ontwikkelen. De 1-Minuut Breaks strategie kan op verschillende manieren uitgebouwd worden.

 

   
Geschikt voor

: Indexen (DAX, AEX, DOW ...)
: Forex (EUR/USD, USD/GBP ...)
: Grondstoffen (olie, goud ...)
: Aandelen

Instrumenten : Futures, forex, CFD en aandelen
Trading type : Day trading en scalping
Trading tempo : Veel signalen gedurende de dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 


De strategie in detail

De 1-Minuut Breaks strategie is geschikt voor all instrumenten en wordt toegepast op een grafiek met tijdseenheid 1 minuut.

Zou ik wel traden? Traders handelen enkel indien er voldoende volatiliteit is. De 1-Minuut Breaks strategie gebruikt de average true range indicator (ATR) om te meten of er voldoende volatiliteit is. Als de volatiliteit té laag is om te traden, kleurt de indicator de achtergrond van de grafiek paars.

Gratis trading strategie voor scalping en daytrading.  

Dit voorbeeld toont een achtergrond in de grafiek die eerst paars is (de volatiliteit is te laag om te traden) en daarna rood (traden is mogelijk).

 

Moet ik kopen of moet ik short verkopen? Traders handelen het best in de richting van de trend. De trend wordt bepaald door de Supertrend indicator. De Supertrend wordt berekend in de tijdseenheid 10 minuten. Een unieke functionaliteit in NanoTrader laat toe dat een indicator in een hogere tijdseenheid toch getoond kan worden in de hoofdgrafiek die hier op 1 minuut staat.

Wanneer de trend stijgend is, is de achtergrond van de grafiek groen en verschijnen er enkel koop signalen gegeven. Wanneer de trend dalend is, is de achtergrond van de grafiek rood en verschijnen er enkel short sell signalen gegeven.

Gratis trading strategie op basis van de Supertrend indicator en de volatiliteit.  

Dit voorbeeld toont de Supertrend band in de hoofdgrafiek. De trend is eerst positief, daarna negatief en dan weer positief. De achtergrond van de grafiek is in de overeenkomende kleuren.

 

Interessant: de Supertrend wordt getoond als een kanaal. Dit is een interesssante, bijkomende karakteristiek van deze strategie, want de breedte van het kanaal varieert in functie van veranderingen in de volatiliteit. Dit is interessante informatie voor de trader. Het is beter te reageren op een signaal wanneer de volatiliteit stijgt of hoog is.

 

Wanneer een positie openen?

De 1-Minuut Breaks strategie geeft drie soorten signalen.

Het eerste type signaal is het initieel signaal. Dit signaal verschijnt wanneer de markt uit de gekleurde banden breekt. Een initieel signaal is grijs gekleurd in de grafiek.

Gratis trading strategie met snel tempo op een grafiek van 1 minuut.  

Dit voorbeeld toont twee initiële koop signalen. Initiële koop signalen verschijnen wanneer de markt boven de rode band sluit.Gratis trading signalen op basis van de supertrend.  

Dit voorbeeld toont twee initiële short sell signalen. Initiële short sell signalen verschijnen wanneer de markt onder de groene band sluit.

 

Het tweede type signaal is het voortzetting signaal. Voortzetting signalen verschijnen wanneer de markt uit de gekleurde banden breekt in de richting van de trend. Indien een voortzetting signaal verschijnt na een initieel signaal, kan dit geïnterpreteerd worden als een bevestiging. Sommige traders wachten op een eerste voortzetting signaal voor ze een positie openen na een initieel signaal.

Het derde type signaal is het Supertrend kanaal signaal. Een Supertrend kanaal signaal verschijnt wanneer de markt sluit binnen het Supertrend kanaal. Deze signalen lijken het stekst wanneer ze vroeg verschijnen in de nieuwe trend.

Het beste trading platform? NanoTrader  

Dit voorbeeld toont twee Supertrend kanaal koop signalen. Het eerste koop signaal verschijnt vroeg in de nieuwe, stijgende trend en is het beste van de twee.

 

Wanneer een positie sluiten?

De 1-Minuut Breaks strategie werkt met een koersdoel en een stop loss. Als de Tradeguard geactiveerd is, dan worden deze twee orders automatisch geplaatst. Zowel het koersdoel als de stop loss worden geplaatst op een afstand van 3x de ATR. Eens geplaatst kunnen orders direct in de grafiek versleept worden.

Automatische trading strategieën (maar niet Expert Advisors).  

Dit voorbeeld toont een initieel signaal dat grosso modo samenvalt met een Supertrend kanaal signaal. De trader opent een short sell position. Een tweede initieel signaal en nog een Supertrend kanaal signaal verschijnen later. De rode lijn met label is het stop order. De groene lijn met label is het koersdoel order. Het koersdoel is bijna bereikt.Winstgevende trade geplaatst op basis van de gratis trading strategie 1-Minute Breaks.  

Dit voorbeeld is de trade uit het bovenstaande voorbeeld. Het koersdoel werd bereikt en de positie werd met winst gesloten.

 

Parameters

In het Designer dialoog venster of rechtstreeks in de grafiek kunnen de volgende parameters ingesteld worden:

- Geef aan of je een alarm (pop-up, geluid, e-mail) wilt wanneer een signaal verschijnt.
- Geef aan wanneer je de signalen wilt. De standaard instelling is: van 00.00 tot 23.59 uur m.a.w. de ganse dag.
- Geef het aantal voortzetting signalen aan dat je wilt ontvangen (0 of meer).

 

Besluit

De 1-Minuut Breaks strategie is geschikt voor alle instrumenten. De strategie geeft veel signalen. Dit is typisch voor een strategie in tijdseenheid 1 minuut. Traders moeten dus ook zelf overwegen op welke signalen ze reageren. Signalen verschijnen enkel wanneer ze in de richting van de trend zijn én wanneer er voldoende volatiliteit is om te handelen.

Deze strategie is ook een goed startpunt voor traders die een eigen trading strategie met tijdseenheid 1 minuut wensen te ontwikkelen. De 1-Minuut Breaks strategie kan op verschillende manieren uitgebouwd worden.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wilt handelen en open de grafiek.

  • Selecteer de template studie "WHS 1-Minute Breaks" in de strategieën folder.
  • Parametreer de instellingen zoals beschreven.

  • Semi-automatisch traden? Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de grafiek.